PRACOVNÝ POHOVOR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, ktorá sa nám páči, ale hľadanie zaľúbenia v tom v čom pracujeme. (Thomas Edison)

Cieľom kurzu je prispieť k Vášmu úspechu pri pracovnom pohovore.

Cieľová skupina

SEMINÁR je určený pre nezamestnaných, študentom pred prvým pracovným pohovorom, každému,kto má pred sebou dôležitý pracovný pohovor a chce sa odprezentovať čo najlepšie, sebaisto a presvedčivo

Obsahová náplň

1. deň : NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY PRI PRACOVNÝCH POHOVOROCH, KOMUNIKÁCIA, REČ TELA

  • analýza požiadaviek pri pracovných pohovoroch, samohodnotiaci test
  • prvý dojem a jeho význam, sebaprezentácia
  • najčastejšie otázky pri pracovnom pohovore
  • základy komunikácie a reč tela
  • diskusia, skupinová práca

2. deň : SIMULOVANÉ PRACOVNÉ POHOVORY A ICH ANALÝZA

  • analýza skúseností z už absolvovaných pohovorov absolventov vzdelávania
  • simulovaný pracovný pohovor, ktorý bude nahrávaný na kameru a spätne analyzovaný lektorom a ďalšími účastníkmi
  • hranie rolí, diskusia

Termíny kurzov

01.02.2017 - 02.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01, Zvolen