Kurz: Excel - mierne pokročilí

Popis kurzu

Cieľom je zopakovať si poznatky zo základov využívania Microsoft Excel a hlavne naučiť sa požívať nové užitočné funkcieObsah kurzu

Kopírovanie a premiestňovanie s použitím aj bez použitia schránky – rozširujúce techniky

 • kopírovanie a premiestňovanie obsahu, formátu, komentárov, šírky stĺpca
 • prepájanie, zdroj, cieľ
 • transponovanie
 • inteligentné značky

Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie

 • vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy
 • absolútna a relatívna adresácia údajov, pomenovanie buniek a častí tabuliek
 • kopírovanie a vypĺňanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
 • štandardné funkcie
 • tvorba zložitejších vzorcov a funkcií
 • kopírovanie a vypĺňanie funkcií s relatívnymi a absolútnymi adresami

Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami

 • automatické súčty medzi pracovnými hárkami
 • použitie vzorcov a funkcií medzi pracovnými hárkami

Grafické zobrazenie údajov – rozširujúce techniky

 • typy grafov
 • tvorba, úprava, formátovanie

OBSAH KURZU JE VOLITEĽNÝ PODĽA POŽIADAVKYCieľová skupina

Všetci, ktorí pri práci požívajú MS Excel. Tento kurz je určený pre mierne pokročilých užívateľov.

Radi však nastavíme obsah kurzu podľa vašej úrovne a potrebyCertifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuKontaktná osoba

Mgr. Martina Vyskočová
+421 911 878 107
vyskocova@mvacademy.sk


Organizátor