ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI RIADENIA PRE MAJSTROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a operatívou, ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov spoločnosti mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať. Po obsahovej stránke sa venujeme osobnostnému rastu majstra.

Po absolvovaní tohoto vzdelávania budú účastníci schopní:

 • charakterizovať základné zásady procesu riadenia;
 • charakterizovať základné manažérske funkcie;
 • opísať štýly riadenia a identifikovať vhodný štýl riadenia pre svoj pracovný tím
 • rozdeľovať pracovné úlohy podľa dôležitosti a časovej naliehavosti a vedieť stanoviť hierarchiu priorít;
 • vymenovať zásady delegovania a organizovania;
 • rozdeliť a vybrať úlohy z hľadiska vhodnosti na delegovanie;
 • demonštrovať delegovanie v modelovej situácii;
 • vypracovať akčný plán prenosu poznatkov zo vzdelávania na svoje pracovisko.

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Obsahová náplň

 • Proces riadenia
 • Štýly riadenia
 • Manažment času
 • Proces delegovania
 • Proces plánovania a rozhodovania

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)