ŠTANDARDIZOVANÉ A VIZUALIZOVANÉ PRACOVISKO

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a operatívou, ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov spoločnosti mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať. Po obsahovej stránke sa venujeme osobnostnému rastu majstra.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

 • porozumieť jednotlivým pilierom metodiky 5S;
 • pochopiť, prečo je potrebné realizovať koncept 5S;
 • spolupracovať a realizovať jednotlivé kroky implementácie 5S;
 • samostatne zrealizovať a vyhodnotiť stav zavedenia 5S na pracovisku.

Cieľová skupina

Stredný manažment

Obsahová náplň

Obsah

 • Úvod do problematiky 5S
 • Hlavné piliere 5S a ich celkový význam
 • Seiri – vytriedenie
 • Seiton – vizuálne usporiadanie
 • Seiso – vyčistenie
 • Seiketsu -vybudovanie štandardov
 • Shitsuke – vylepšovanie
 • 5S audit pracoviska
 • Spôsob implementácie celého 5S
 • Prínosy a spôsoby riešenia pri implementácii jednotlivých pilierov 5S

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Košice, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)