EFEKTÍVNE ZARIADENIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a operatívou, ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov spoločnosti mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať. Po obsahovej stránke sa venujeme osobnostnému rastu majstra.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

 • pochopiť straty na výrobnom zariadení (vedieť ich rozdeliť a určiť prioritu);
 • poznať hlavné členenie strát na výrobnom zariadení a ukazovateľ OEE;
 • vedieť vypočítať a pracovať s ukazovateľom OEE;
 • poznať čo a ako ovplyvňuje úzke miesto výrobný proces;
 • vedieť vyčísliť stratu z nevyužitého výrobného zariadenia, resp. prínos zo zvýšenia využitia výrobného zariadenia;
 • poznať spôsob eliminácie problémov (prestojov) na výrobných zariadeniach.

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Obsahová náplň

 • Hlavné straty na výrobných strojoch a zariadeniach OEE ( CEZ ) – rozdelenie strát na zložky: dostupnosť, výkonnosť a kvalita
 • Vplyv využitie zariadenia na podnik
 • Úzke miesta, výber miest, nápravné opatrenia – simulačná hra na úzke
 • Praktické ukážky výpočtov ukazovateľa OEE, TEEP
 • Možnosti zberu dát a sledovanie dát zo zariadení (ručný, ručno-elektronický, elektronický zber)

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)