Kurz: EFEKTÍVNE ZARIADENIE

Popis kurzu

21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a operatívou, ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov spoločnosti mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať. Po obsahovej stránke sa venujeme osobnostnému rastu majstra.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

 • pochopiť straty na výrobnom zariadení (vedieť ich rozdeliť a určiť prioritu);
 • poznať hlavné členenie strát na výrobnom zariadení a ukazovateľ OEE;
 • vedieť vypočítať a pracovať s ukazovateľom OEE;
 • poznať čo a ako ovplyvňuje úzke miesto výrobný proces;
 • vedieť vyčísliť stratu z nevyužitého výrobného zariadenia, resp. prínos zo zvýšenia využitia výrobného zariadenia;
 • poznať spôsob eliminácie problémov (prestojov) na výrobných zariadeniach.Obsah kurzu

 • Hlavné straty na výrobných strojoch a zariadeniach OEE ( CEZ ) – rozdelenie strát na zložky: dostupnosť, výkonnosť a kvalita
 • Vplyv využitie zariadenia na podnik
 • Úzke miesta, výber miest, nápravné opatrenia – simulačná hra na úzke
 • Praktické ukážky výpočtov ukazovateľa OEE, TEEP
 • Možnosti zberu dát a sledovanie dát zo zariadení (ručný, ručno-elektronický, elektronický zber)Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídriKontaktná osoba

Mgr. Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu