NÁSTROJE KVALITY AKO PODPORA PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a s operatívou , ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov firmy mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

  • vymenovať základné nástroje, ktoré je možné použiť pri riešení problému;
  • správne vybrať vhodný nástroj na analýzu a riešenie problému;
  • definovať príčiny problému;
  • identifikovať koreňovú príčinu problému;
  • navrhnúť možné účinné riešenia problému.

Cieľová skupina

Stredný manažment

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

11.05.2017
27.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape