Judikatúra v otázkach vecných práv k nehnuteľnostiam

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Rok 2016 je nepochybne predovšetkým rokom zásadných zmien procesných predpisov. Stále však platí, že ani dôkladná znalosť procesnej úpravy nezabezpečí dosiahnutie súdnej ochrany bez zodpovedajúceho hmotnoprávneho základu. Práve v zmysle aktuálnych procesných pravidiel vzrastá význam judikatúry a schopnosti ju náležite „čítať“ a používať. Nosnou časťou seminára bude oboznámenie najnovších súdnych rozhodnutí publikovaných v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR týkajúcich sa nehnuteľností v ich širších súvislostiach a pripomenutie „starších“ zásadných (aj nepublikovaných) rozhodnutí. Tento seminár možno označiť ako „2. vydanie“ seminára organizovaného v apríli t.r. Okrem zhrnutia rozhodujúcej časti prvotnej prezentácie pribudnú informácie o aktuálne vydaných rozhodnutiach a prvé praktické poznatky z aplikácie nových procesných kódexov.

Účasť na seminári s lektorom – sudcom, ktorý má rozsiahle skúsenosti s danou problematikou zo súdnej praxe, prispeje nielen k rozšíreniu odborných poznatkov, ale ponúkne priestor aj pre diskusiu a vzájomnú výmenu právnych názorov.

Cieľová skupina

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, právnická verejnosť

Obsahová náplň

 • Úvod
 • Judikatúra v právnej argumentácii a v súdnych rozhodnutiach
 • Dobromyseľnosť držby ako podmienka nadobudnutia nehnuteľnosti vydržaním
 • Zrušenie § 2 až § 9 zákona č. 293/1992 Zb. pred uplynutím 10 rokov od vydania osvedčení v zmysle označeného zákona
 • Skutkový omyl a vydržanie
 • Kolízia civilnoprávnej ochrany a správneho práva
 • Smrť prevodcu nehnuteľnosti pred rozhodnutím o vklade
 • Stavby na cudzom pozemku
 • Predkupné právo spoluvlastníka
 • Neznámi vlastníci v sporovom konaní
 • Základné informácie o vedení nehnuteľností v pozemkovej knihe a súvislosti s katastrom nehnuteľností
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape