Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch a výhodách a nevýhodách spôsobov ich oceňovania, organizácií skladov a skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou účtovných jednotiek v praxi. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie a oceňovania nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý v praxi robí problém z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia kalkulačných vzorcov, a tiež účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie.

Cieľová skupina

účtovníkom, ekonómom, pracovníkom výroby, pracovníkom firiem predávajúcich softwarové produkty pre výrobné spoločnosti.

Obsahová náplň

 • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
 • Možnosti, varianty a úroveň a spôsob oceňovania:
 • zásob obstaraných externe,
 • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
 • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
 • zásob-drobného majetku.
 • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
 • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu „A“ a „B“ evidencie zásob.
 • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
 • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
 • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
 • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
 • Záručné opravy a reklamácie.
 • Preceňovanie zásob na sklade.
 • Opravné položky k zásobám.
 • Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov , interné predpisy účtovnej jednotky.
 • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
 • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
 • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Diskusia.

Lektor:
Ing. Hedviga Vadinová - Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov

Termíny kurzov

24.11.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
07.12.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)