Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch oceňovania zásob, organizácií skladu i skladovom hospodárstve. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, účtovanie opravných položiek k zásobám či inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo v poriadku a vyhnite sa pokutám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie..

Cieľová skupina

účtovníkom, ekonómom

Obsahová náplň

 • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
 • Možnosti, varianty a úroveň a spôsob oceňovania:
 • zásob obstaraných externe,
 • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
 • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
 • zásob-drobného majetku.
 • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
 • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu „A“ a „B“ evidencie zásob.
 • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
 • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
 • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
 • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
 • Záručné opravy a reklamácie.
 • Preceňovanie zásob na sklade.
 • Opravné položky k zásobám.
 • Inventarizácia zásob, interné predpisy účtovnej jednotky.
 • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
 • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
 • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu.
 • Diskusia.

Lektor:
Ing. Hedviga Vadinová - Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov

Termíny kurzov

01.06.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
18.07.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
01.08.2017

8.30-16.00 (Košice)

Prihlásiť sa
22.08.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
08.09.2017

8.30-16.00 (Vysoké Tatry)

Prihlásiť sa
10.10.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.11.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
07.12.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina,Bratislava,Košice,Vysoké Tatry

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape