Bratislava - mestská časť Nové mesto

Obchodný register, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, praktické priklady pri podávani návrhov do OR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obchodný register, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, praktické príklady pri podávaní návrhov do OR

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem a spoločností, ministerstiev a iných štátnych inštitúcií.

Obsahová náplň

 • Konanie o určenie neplatnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a registrové konanie,
 • Neplatné právne úkony v konaní o zhode podľa §200a a nasl. OSP,
 • Výmaz sídla spoločnosti z obchodného registra po strate oprávnenia na jeho užívanie,
 • Dispozície s obchodným podielom po premene na euro,
 • Procesný postup zápisu údajov o odštepnom závode obchodnej spoločnosti,
 • Dodatočná likvidácia, postup likvidátora v dodatočnej likvidácii
 • Zápis údajov do OR, ktoré nepatria do okruhu zapisovaných údajov.
 • Procesný postup súdu pri zrušení obchodnej spoločnosti
 • Dôvody na zrušenie obchodnej spoločnosti, ustanovenie likvidátora súdom
 • Výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra ako dôsledok skončenia konkurzného konania
 • Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)