Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom školenia je poukázať na princípy fungovania odloženej dane z príjmov, jej zaúčtovanie a vykázanie v účtovnej závierke. Súčasťou školenia bude aj praktický príklad na výpočet odloženej dane z príjmov a prepočet odloženej dane k 31. 12. 2016 vzhľadom na zmenu sadzby dane z príjmov.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • Právna úprava splatnej a odloženej dane z príjmov
 • Splatná a odložená daň a jej vymedzenie v účtovníctve
 • Pripočítateľné a odpočítatelné položky k základu dane z príjmov (stav k 31. 12. 2016)
 • Prechodné rozdiely na účely výpočtu odloženej dane z príjmov (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)
 • Trvalé rozdiely, pri ktorých sa odložená daň z príjmov neúčtuje
 • Účtovanie o odloženej dani z príjmov
 • Vykazovanie splatnej a odloženej dane z prijmov s dôrazom na poznámky
 • Praktické príklady na výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov so zameraním na prepočet dočasných rozdielov pri zmene sadzby dane z príjmov

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 90 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, 81107 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape