Kurz: Google Adwords pre začiatočníkov

Popis kurzu

PREČO BY STE SA MALI SEMINÁRA ZÚČASTNIŤ:

Tento seminár vám ponúkne náhľad do sveta internetovej PPC reklamy. Naučí vás používať základné výrazy, prehľad najdôležitejších nástrojov a poskytne vám pohľad do práce online marketingovej agentúry a spoločností, ktoré ho využívajú na profesionálnej úrovni v rôznych krajinách. Na konkrétnych príkladoch vám ukážeme, ako sa pomocou reklamného systému Google AdWords dá na vaše stránky získať viac relevantných návštevníkov, a tým aj zvýšenie tržieb a zisku.

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:

Tento seminár je určený pre ľudí, ktorí majú záujem zistiť, čo je výkonnostný marketing. Chceli by nazrieť detailnejšie do tejto problematiky a pripraviť sa na ďalšiu prácu s jednotlivými reklamnými PPC systémami a ich prínosmi.

ČO BY STE UŽ MALI OVLÁDAŤ PRED ÚČASŤOU NA SEMINÁRI:

Mali by ste mať záujem o výkonnostný marketing a prácu s jednotlivými reklamnými systémami.Obsah kurzu

ČO SA NA SEMINÁRI NAUČÍTE:

  • Naučíte sa základy online PPC marketingu. 
  • Osvojíte si najpoužívanejšie výrazy a prvky, ktoré je treba sledovať z hľadiska úspešnosti kampaní.
  • Naučíte sa založiť si vlastný Google AdWords účet, nastavíte a spustíte si samostatne svoju vlastnú kampaň.
  • Naučíme vás definovať vhodnú štruktúru kampaní a reklamných zostáv, aké nástroje využiť pre voľbu vhodných kľúčových slov, tipy a triky pre písanie pútavých reklamných textov, merať a optimalizovať kampane.
  • Dozviete sa, v akých situáciách je vhodné používať rôzne reklamné formáty. 
  • Na základy z tohto seminára nadväzuje workshop Google AdWords pre pokročilých.

KTORÉ VÝRAZY / NÁSTROJE SA NAUČÍTE?

Adwords, Analytics, metriky, CPO, CPC, CPT, CPM, impresie, kliky, publiká, true view, Ad Sense, GDN, konverzie, ROI, remarketing, kampaň, zostava, konverzia, skóre kvality, ROI, CPA, konverzný pomer...Organizátor