Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z

Základné info
  • Termín kurzov: 22.08.2017 - 24.08.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 10 031 Kč (8 290 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1700680 - 8 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 170068A - 15 751 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170068B - 22 383 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170068C - 28 186 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na praktických příkladech a případových studiích vám lektor vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 s účinností od roku 2018) a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky.

Cieľová skupina

Seminář je určen posluchačům, kteří se chtějí seznámit s požadavky IFRS na vykazování finančních nástrojů a na sestavování konsolidované účetní závěrky.

Obsahová náplň

Druhý modul vzdělávacího programu je zaměřen zejména na dva samostatné okruhy: Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů a na požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky. Vysvětlen bude také postup při prvním převodu účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy na IFRS.

22. 8. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 – Podnikové kombinace – IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 11 – Smlouvy o spoluovládání – IFRS 12 – Zveřejnění účastí v jiných společnostech.

23. 8. 2017 – doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování – IAS 39 – Finanční nástroje: Účtování a oceňování – IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování – IFRS 9 – Finanční nástroje – IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie – IAS 33 – Zisk na akcii.

24. 8. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value).

Lektor:
doc. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D.

Termíny kurzov

22.08.2017 - 24.08.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)