Transferové oceňovanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Obsah:

  1. definícia tuzemskej závislej osoby
  2. definícia zahraničnej závislej osoby
  3. vplyv transakcií závislých osôb na základ dane
  4. metódy úpravy základu dane závislých osôb
  5. dokumentácia k použitým metódam úpravy základu dane
  6. pravidlá schvaľovania dokumentácie správcom dane
  7. preverovanie správnosti použitej metódy a vyčíslenia rozdielu
 

Cieľová skupina

Odborné školenie určené pre klientov, ktorých sa zaujímajú o problematiku transferového oceňovania.

Obsahová náplň

8. archivácia dokumentácie 9. súvislosti s právnymi normami EÚ a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia medzi závislými osobami

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape