Kuchár

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Na teoretickej časti, ktorá prebieha zvyčajne počas víkendov, sa oboznámite s prípravou jedál, vybavením kuchyne, so zásadami hygieny a pravidlami pri prevádzkovaní reštauračného zariadenia.  Získané teoretické vedomosti si precvičíte odborným praktickým výcvikom. Praktická časť v rozsahu 320 hodín prebieha zvyčajne od pondelka do piatku v reštaurácii. Tu budete pod odborným dohľadom samostatne pripravovať jedlá.

Cieľová skupina

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Obsahová náplň

Obsah:

 1. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci
 2. Predbežná úprava základných potravín
 3. Základné úpravy pri spracovaní potravín, varenie a zaprávanie
 4. Polievky
 5. Príprava základných, krycích, jemných omáčok a rôsolov
 6. Prílohy a doplnky k hlavným jedlám
 7. Príprava a výdaj bezmäsitých jedál
 8. Príprava a výdaj jedál z mäsa jatočných zvierat
 9. Príprava hotových jedál z rýb, hydiny a zveriny
 10. Príprava jedál studenej kuchyne a predjedál
 11. Ekonomické minimumPRE KOHO JE KURZ VHODNÝ A JEHO VYUŽITIE:

Kurz je veľmi vyhľadávaný najmä ľuďmi, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí a potrebujú sa preukázať osvedčením o odbornom vzdelaní. Po absolvovaní kurzu môžete na základe získaného osvedčenia požiadať v zahraničí o udelenie pracovného povolenia. Takisto je tento kurz veľmi obľúbený u majiteľov reštaurácií alebo iných pohostinských zariadení, ktorí sa potrebujú preukázať osvedčením o vzdelaní v obore Kuchár pri zakladaní živnosti (podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno C) po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre podrobnejšie informácie ohľadom zakladania živnosti, prosím, kontaktujte Váš živnostenský úrad.Rozsah: 500 hodín

Otázky a odpovede:

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax? Je prax platená? Prax prebieha podľa harmonogramu, ktorý si dohodnete s konkrétnou prevádzkou. Môže to byť napr. 8 hod. denne od pondelka do piatku, prípadne v kombinácii s víkendami. Keď absolvujete predpísaný počet hodín (320), prax pre Vás končí. Prax vykonávate bez nároku na odmenu. Máme k dispozícii viacero kvalitných reštaurácii, s ktorými spolupracujeme (nemusíte si zabezpečovať vlastnú prevádzku), cieľom je naučiť sa ich postupy a získať čo najviac praktických zručností.  

Kedy získam osvedčenie? Každý termín akreditovaného kurzu musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie Vám môžeme odovzdať v deň ukončenia kurzu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape