Čašník

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť (120 vyučovacích hodín) prebieha zvyčajne počas víkendov. Praktickú časť (380 hodín) sa Vám budeme snažiť zabezpečiť v prevádzke čo najbližšie k miestu Vášho bydliska, kde budete pod dohľadom hlavného čašníka obsluhovať hostí, podávať jedlá, nápoje a pripravovať stolovanie.

Cieľová skupina

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Spoločenské pravidlá
  2. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci
  3. Inventár a zariadenie na úseku obsluhy
  4. Základné pravidlá a technika obsluhy
  5. Jednoduchá obsluha
  6. Zložitá obsluha
  7. Obsluha v kaviarni
  8. Obsluha vo vinárni
  9. Miešané nápoje

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ A JEHO VYUŽITIE:

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Kurz je veľmi vyhľadávaný najmä ľuďmi, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí a potrebujú sa preukázať osvedčením o odbornom vzdelaní. Po absolvovaní kurzu môžete na základe získaného osvedčenia požiadať v zahraničí o udelenie pracovného povolenia.

Takisto je tento kurz veľmi obľúbený u majiteľov reštaurácií alebo iných pohostinských zariadení, ktorí sa potrebujú preukázať osvedčením o vzdelaní v obore Čašník pri zakladaní živnosti (podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno C) po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre podrobnejšie informácie ohľadom zakladania živnosti, prosím, kontaktujte Váš živnostenský úrad.

Rozsah: 500 hodín

Otázky a odpovede:

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax? Je prax platená? Prax prebieha podľa harmonogramu, ktorý si dohodnete s konkrétnou prevádzkou. Môže to byť napr. 8 hod. denne od pondelka do piatku, prípadne v kombinácii s víkendami. Keď absolvujete predpísaný počet hodín (380), prax pre Vás končí. Prax vykonávate bez nároku na odmenu. Máme k dispozícii viacero kvalitných reštaurácii, s ktorými spolupracujeme (nemusíte si zabezpečovať vlastnú prevádzku), cieľom je naučiť sa ich postupy a získať čo najviac praktických zručností.

Kedy získam osvedčenie? Každý termín akreditovaného kurzu musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie Vám môžeme odovzdať v deň ukončenia kurzu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape