Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky. Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
 • Vymedzenie základných pojmov
 • Zriadenie elektronickej schránky
 • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
 • Deaktivácia elektronickej schránky
 • Zrušenie elektronickej schránky
 • Samotný výkon verejnej moci elektronicky
 • Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku)

HARMONOGRAM:

11. 11. 2016, 2. 12. 2016, 8. 12. 2016 Košice, Nitra, Banská Bystrica:

 • 09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 10.00 – 11.30 prednáška
 • 11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením
 • 11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

24. 11. 2016, 25. 11. 2016, 6. 12. 2016, 14.12. 2016, 15. 12. 2016 Bratislava, Žilina, Trenčín:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 10.30 prednáška
 • 10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
 • 10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 57 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, 94901, Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape