DPH v praxi a pripravované zmeny

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pripravte sa na zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 na školení s charizmatickým odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Chýbať nebudú ani zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb. Lektor rozoberie i problematiku vzniku daňovej povinnosti, práva na odpočítanie DPH, investičného majetku, faktúry a jej podstatu v oblasti DPH.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Vznik daňovej povinnosti

 • Vznik daňovej povinnosti pri tovare pri väzbe na ekonomické nakladanie s tovarom
 • predaj tovaru na dobierku (e-shopy) – vrátenie tovaru od zákazníka jeho neprevzatím, dosah v DP a v KV
 • naloženie tovaru prepravcovi (väzba, kto zabezpečuje prepravu)
 • opakované a čiastkové dodanie
 • prenájom a vznik daňovej povinnosti, vznik daňovej povinnosti pri fakturácii energií
 • refakturovanie služieb v tuzemsku a vznik daňovej povinnosti

Právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

 • zákonné podmienky práva na odpočítanie dane
 • formálna stránka (obsah faktúry a právo na odpočítanie dane pri neúplnej faktúre)

Faktúra a jej podstata v problematike DPH

 • pojem faktúra
 • obsah faktúry
 • povinnosť vyhotovenia faktúry
 • lehoty na vyhotovenie FA
 • faktúra v kontrolnom výkaze

Investičný majetok

 • definícia investičného majetku
 • zmena účelu pri investičnom majetku
 • úprava odpočítanej dane pri zmene účelu (predaj stavieb, prenájom)
 • predaj podniku a zlúčenie – zmena účelu u nástupcu (kupujúceho)

Tuzemský prenos daňovej povinnosti

 • podmienky na prenos daňovej povinnosti (konanie v mene a na účet klienta)
 • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v DP
 • uvedenie prenosu daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v KV
 • zoznam dodávok podliehajúcich tuzemskému „reverse charge"
 • riziká nesprávnej fakturácie (nesprávne uvedená daň alebo naopak neuvedená daň na FA)

Riziko obchodovania s osobou zapísanou v zozname FR SR – rizikový subjekt

 • kto je riziková osoba
 • kedy ide o rizikový obchod
 • kedy nastáva ručenie za daň
 • spôsoby, ako sa zbaviť ručenia za daň

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017

 • zmeny v kontrolnom výkaze
 • zmeny pri stavebných prácach
 • zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 • zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý je člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Termíny kurzov

15.12.2016

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškarová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad, 05801 Poprad

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape