Kurz: Práca s počítačom - kancelársky balík MS OFFICE

Popis kurzu

Kurz je pre vás ideálnou voľbou pokiaľ si potrebujete doplniť, rozšíriť alebo sa naučiť pracovať s najpoužívanejšími programami Windows MS OFFICE.Obsah kurzu

Teória informačno – komunikačných technológií
8 hod.

Práca v operačnom systéme MS Windows I., II.
24 hod.

Textový editor MS Word I., II.
32 hod.

Tabuľkový kalkulátor MS Excel I., II.
32 hod.

Internet a e-mailová komunikácia, aplikačný program MS Outlook I., II
16 hod.

Tvorba prezentácie v aplikačnom programe MS PowerPoint I., II.
24 hod.

Databázové spracovanie v aplikačnom programe MS Access I.
24 hod.

Spolu: 160 hodínCieľová skupina

Všetci ktorí si potrebujú v krátkom čase „updatovať“ svoje vedomosti s prácou na PC. Nezamestnaní majú možnosť preplatenia kurzu na ÚPSVaR prostredníctvom projektu Repas a absolvovať tak kurz ZDARMA.Kontaktná osoba

Mgr. Mária Jurčová
+421 911 771 178
avtopolcany@gmail.com


Organizátor