Práca s počítačom v administratíve

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je pre vás ideálnou voľbou pokiaľ si potrebujete doplniť, rozšíriť alebo sa naučiť pracovať s najpoužívanejšími programami Windows MS OFFICE.

Cieľová skupina

Všetci ktorí si potrebujú v krátkom čase „updatovať“ svoje vedomosti s prácou na PC. Nezamestnaní majú možnosť preplatenia kurzu na ÚPSVaR prostredníctvom projektu Repas.

Obsahová náplň

Učebná osnova: Administratíva a informačno – komunikačné technológie (10 hod.) Práca v operačnom systéme MS Windows (10 hod.) Textový editor MS Word (10 hod.) Technika administratívy a hospodárskej korešpondencie (25 hod.) Obchodná korešpondencia (20 hod.) Hromadná korešpondencia (10 hod.) Základy ekonómie, ekonomiky a manažmentu (20 hod.) Tabuľkový kalkulátor MS Excel (15 hod.) Ekonomické aplikácie v MS Excel (20 hod.) Internet a e-mailová komunikácia, aplikačný program MS Outlook (10 hod.) Spolu : 150 hod.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Nikodemová
mobil: +421 911 771 178
e-mail: avto@aveducation.sk

Adresa
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 447 515
mobil: +421 905 447 515
email: avto@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk/topolcany

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape