Účetní případy pro pokročilé

Základné info
 • Termín kurzov: 29.08.2017 - 30.08.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 5 675 Kč (4 690 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1700710 - 4 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 170071A - 8 911 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170071B - 12 663 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170071C - 15 946 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Cieľová skupina

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Obsahová náplň

REGULACE ÚČETNICTVÍ V ČR:

 • účetnictví podle českých předpisů,
 • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK:

 • pořízení,
 • odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
 • technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

FINANČNÍ MAJETEK:

 • majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
 • dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
 • derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

ZÁSOBY:

 • průběžný versus periodický systém,
 • inventarizace zásob.

ZÚČTOVACÍ VZTAHY:

 • přímý a nepřímý odpis pohledávek,
 • cizoměnové operace,
 • rezervy a přechodné položky.

OPERACE VE VLASTNÍM KAPITÁLU:

 • zvyšování a snižování základního kapitálu,
 • rozdělování výsledku hospodaření,
 • druhové versus účelové členění provozních nákladů.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA:

 • inventarizace majetku a dluhů,
 • vyčíslení splatné a odložené daně,
 • rozvaha a výsledovka,
 • příloha,
 • cash flow.

SOUVISLÝ PŘÍKLAD A DISKUZE

Lektor:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Termíny kurzov

29.08.2017 - 30.08.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)