Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Základné info
 • Termín kurzov: 05.09.2017 - 07.09.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 7 248 Kč (5 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1702060 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170206A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170206B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170206C - 20 366 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích a sestavit účetní závěrku.

Cieľová skupina

Seminář je vhodný pro všechny, kteří jsou seznámeni se základy účetnictví a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Obsahová náplň

ZOPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH METODICKÝCH PRVKŮ ÚČETNICTVÍ A VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD A PŘEDPOKLADŮ VE VAZBĚ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU ÚČETNICTVÍ V ČR:

 • účetní doklady,
 • účetní knihy,
 • účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
 • východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
 • účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

VÝKLAD OCEŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍ, INVENTARIZACE A VYKAZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ AKTIV A PASIV:

 • dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
 • zásoby,
 • zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
 • finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
 • kursové rozdíly,
 • časové rozlišování,
 • dohadné položky aktivní a pasivní,
 • rezervy, dlouhodobé závazky,
 • splatná a odložená daň,
 • vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

VÝKLAD OBSAHU JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ÚČTŮ NÁKLADŮ (5. ÚČTOVÁ TŘÍDA) A ÚČTŮ VÝNOSŮ (6. ÚČTOVÁ TŘÍDA).

ÚČETNÍ UZÁVĚRKY A ZÁVĚRKA:

 • přípravné práce, účetní uzávěrka,
 • sestavení účetních výkazů.

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Termíny kurzov

05.09.2017 - 07.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)