Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech

Základné info
 • Termín kurzov: 18.09.2017 - 19.09.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 4 344 Kč (3 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1700950 - 3 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 170095A - 6 821 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170095B - 9 693 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170095C - 12 206 Kč + DP
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce. Důraz je kladen na využití nabytých poznatků v řízení firmy. Výsledkem má být lepší komunikace účetního oddělení s vedením firmy a efektivnější řízení firmy.

Cieľová skupina

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří při výkonu svých funkcí pracují s výstupy z účetnictví, daňovými doklady a účetní závěrkou, případně komunikují s účetními. Kurz je zvláště vhodný pro manažery, kteří potřebují znát základní účetní principy pro finanční řízení. Vítaná je aktivní účast uchazečů zapojením do diskuze.

U účastníků semináře nejsou vyžadovány předchozí znalosti z oblasti účetnictví.

Obsahová náplň

1. den:

 • účetnictví jako nástroj řízení a kontrolní systém,
 • vazby účetnictví na kalkulace, reporting, vztah účetnictví a daní,
 • organizace účetních prací ve firmě, oběh účetních dokladů, inventarizace, archivace,
 • daňové povinnosti firmy v průběhu celého roku,
 • vnitropodnikové směrnice,
 • hmotný a nehmotný majetek, účetní a daňové odpisy, rozdíly a principy,
 • princip výpočtu DPH, základní pojmy (vlastní daňová povinnost, nárok na odpočet).

2. den:

 • majetková a kapitálová struktura firmy,
 • daňové a nedaňové náklady,
 • princip sestavení účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, příloha),
 • vazby mezi jednotlivými výkazy,
 • pojmy výsledek hospodaření před zdaněním, po zdanění, zisk či ztráta,
 • zálohy na daň z příjmu,
 • podrobnější vysvětlení některých položek účetních výkazů,
 • zveřejňování účetní závěrky,
 • dotazy účastníků, diskuze.

Lektor:
Ing. Simona Kropáčková

Termíny kurzov

18.09.2017 - 19.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)