Daňová závierka a zostavenie daňového priznania PO za rok 2016 - Ing.Ugróczy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je zameraný na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu, výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Obsahová náplň

Daňová závierka 2016 – právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dopad na daňový základ
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrňované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýba minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a iné)
 • Položky podmienené zaplatením (napr. sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
 • Uplatňovaní daňových výdavkov pre rok 2016 (napr. platenie sponzorského v športe, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, odpis prenajatého majetku, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
 • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
 • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
 • Zmeny v tlačive daňového priznania 2016
 • Diskusia – otázky a odpovede k témam školenia

Lektor:
Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina, 01008 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape