SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNANCOV V R. 2017 - KOMPLEXNE - RNDr. Jana Motyčková

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

3 – dňový seminár je určený nielen pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky. Účastníci získajú aj základné znalosti pre samostatnú orientáciu v zákone o sociálnom poistení a v zákone o zdravotnom poistení.

Účastníci majú možnosť prihlásiť sa aj na jeden deň. (45€ s DPH/osoba/deň) – len mailom alebo telefonicky

Cieľová skupina

3 – dňový seminár je určený nielen pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky.

Obsahová náplň

1.deň. Sociálne a zdravotné poistenie – základné pojmy, povinnosti, vykazovanie, vymeriavací základ.
1. Pojem zamestnanca v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky z platenia poistného.
2. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.
3. Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP.

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných;
 • štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy;
 • starostovia, poslanci;
 • súbežné právne vzťahy.

  4. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

 • neplatené voľno, absencia, štrajk;
 • práceneschopnosť, materská a rodičovská dovolenka, materské otca;
 • práceneschopnosť a materské štatutára, dohodára.

  5. Vymeriavací základ, vykazovanie v SP a ZP :

 • zamestnanci s pravidelným príjmom;
 • zamestnanci s nepravidelným príjmom;
 • dohodári;
 • príjem po skončení poistenia,
 • príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu.

2.deň. Sociálne a zdravotné poistenie – nemocenské dávky, ELDP, EÚ, dividendy.

1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

 • podmienky nároku zamestnanca, štatutára, dohodára;
 • denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky;
 • oznamovanie, vykazovanie.

2.Špecifické prípady v nemocenských dávkach, podmienky nároku, vykazovanie, oznamovanie

 • PN po odpracovaní časti zmeny
 • nemocenské, materské štatutára, dohodára;
 • nároky a vykazovanie pri súbežných právnych vzťahoch;
 • otec „na materskej“ – oznamovacie povinnosti otca, matky, zamestnávateľa;
 • práca popri materskej – možnosti, oznamovanie, platenie poistného, vykazovanie;
 • žena na materskej dovolenke nepoberajúca materské.

  3. Evidenčný list dôchodkového poistenia.

 • pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, odvodová úľava;
 • práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“

4.Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

 • poistenie závislých osôb;
 • zdravotná starostlivosť;
 • započítanie dôb pre dávky na Slovensku.

  5. Dividendy – daň a poistné z dividend (SP, ZP) v r.2017

3.deň. Sociálne a zdravotné poistenie – szčo, poistenci štátu, dôchodkové dávky, dávka v nezamestnanosti
1. Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam.

 • dôchodkové poistenie štátom – okruh osôb, podmienky, prihlasovanie,
 • poistenci štátu v zdravotnom poistení – podmienky, preukazovanie.

  2. Samostatne zárobkovo činná osoba

 • definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení,
 • vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti,
 • vymeriavací základ szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní,
 • szčo a poistenec štátu v zdravotnom poistení.

  3. Dávka v nezamestnanosti – podmienky, výška.

  4. Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok)

 • podmienky nároku, zvyšovanie dôchodkového veku,
 • určenie výšky dôchodku,
 • minimálny dôchodok – podmienky nároku, výška, koho sa týka,
 • vplyv dobrovoľného poistenia/pripoistenia na dôchodok,
 • možnosti a význam spätného doplatenia poistného;
 • vplyv zamestnania s nízkym príjmom na dôchodok (napr. popri evidencii na ÚP),
 • možnosti doplatenia poistného, význam,
 • určenie dôchodku zo SP u sporiteľov (účastníkov v II.pilieri)

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková - špecialista na mzdovú problematiku s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina, 01008 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape