ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 A ZMENY od. 1.1.2017 - Ing. Prajová

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň opravy ročného zúčtovania preddavkov na daň u zamestnávateľa a cez daňové priznaine praktické príklady

2. Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň príjmy vylúčené z predmetu dane príjmy oslobodené od dane, sociálna výpomoc zo sociálneho fondu

3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti

4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie

5. Uplatnenie daňového bonusu podmienky na uplatnenie daňového bonusu preukazovanie nároku na daňový bonus uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň

6. Uplatnenie zamestnaneckej prémie

7. Tlačivá vydané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti tlačivá vo vzťahu k zamestnancom tlačivá vo vzťahu k správcovi dane

8. Informácia o zmenách vo vzoroch oznámení o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

9. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb od 01.01.2017 zdaňovanie podielov na zisku preddavkovým spôsobom alebo daňou vyberanou zrážkou

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, široká odborná verejnosť…

Lektor:
Ing. Marcela Prajová - Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb. Od roku 1991 pracuje vo finančnej správe SR a od roku 2000 pôsobí ako metodik a daňový špecialista na úseku dane z príjmov FO a dane z príjmov zo ZČ.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape