Manažér bez kravaty - Ako motivovať a riadiť jednoducho a účinne!

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy.

Manažér strávi viac ako polovicu svojho pracovného času komunikáciou. Komunikácia spája manažéra s podriadenými na ceste k dosiahnutiu spoločného cieľa. Zároveň predstavuje výmenu informácií, pri ktorej ide o vzájomné pochopenie a porozumenie. Komunikovanie je „vystrelenie informácie a zasiahnutie cieľa“ (Sedlák). Ovládnite umenie trafiť do cieľa! Naučíme Vás, ako efektívne motivovať, chváliť i karhať zamestnancov.

Cieľová skupina

Manažéri, riaditelia, vedúci pracovníci – myslím, si že toto školenie by mali absolvovať manažéri na všetkých úrovniach riadenia, veď kto nepotrebuje motivovať svojich kolegov?

Obsahová náplň

  • podstata motivácie
  • motivačný rozhovor – ako ho zvládnuť na jednotku s hviezdičkou
  • talent based leadership
  • zoznam osobných preferencií
  • motivačné a demotivačné faktory vašich podriadených
  • chyby pri motivácii a ako sa im vyhýbať
  • moc a sila pochvaly
  • každý z nás si váži inú formu ocenenia
  • menej je niekedy viac… a niekedy ešte viac

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dušan Straňák
mobil: +421 911 895 440
e-mail: dusan@balanced.sk

Adresa
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 911 895 440
mobil: +421 911 895 440
email: dusan@balanced.sk
web: www.balanced-hr.com/

Adresa
BALANCED s.r.o.
Mlynske nivy 48, , Bratislava Zobraziť na mape