Kurz: Limitujúce postoje a presvedčenia ako ich meniť

Popis kurzu

Všetko čo robíme ovplyvňujú naše postoje, ktoré sme si k svetu vytvorili a presvedčenia, ktoré sme nadobudli. Postoje a presvedčenia ovplyvňujú náš život, spokojnosť a úspešnosť. Preto je dobré sa nimi zaoberať a zistiť, ktoré naše postoje nás brzdia a ktoré posúvajú ďalej.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

  • Odhaliť nepomáhajúce presvedčenia, ktoré nás vzďaľujú od dosiahnutia našich cieľov a oslabujú náš potenciál
  • Transformovať nepomáhajúce presvedčenia a neutrálne alebo pozitívneObsah kurzu

  • Čo to sú presvedčenia. Ako vznikajú. Ako nás ovplyvňujú.
  • Vlastné, generačné, rodové, národnostné, spoločenské a kultúrne presvedčenia
  • Spôsoby, ako odhaliť limitujúce presvedčenia
  • Identifikácia vlastných limitujúcich a napomáhajúcich presvedčení a čím sú spôsobené
  • Transformácia limitujúcich presvedčeníCieľová skupina

jednotlivci aj skupiny, radoví zamestnanci aj manažéri – každý kto má záujem rozvíjať svoj potenciálKontaktná osoba

Mgr. Katarína Rothová
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor