Kurz: Online kurz Anglického jazyka

Popis kurzu

METÓDA – kombinované online štúdium

Ponúkame kurzy Anglického jazyka, ktoré kombinujú štúdium zaslaných materiálov s online konzultáciou s lektorom. Každý deň v mesiaci, okrem víkendu, bude študentovi zaslaný študijný materiál, ktorý následne po odoslaní lektorovi bude opravený. V cene dvojmesačného kurzu je tiež 120 minútová skype konzultácia študijných materiálov. Kombinované kurzy začínajú vždy prvý pracovný deň v mesiaci. 
Do kurzu budú zaradení všetci študenti, ktorí v deň zahájenia štúdia budú mať uhradený poplatok za kurz: JEDEN KURZ / 40 PRACOVNÝCH DNÍ / 2 MESIACE / 2 ONLINE KONZULTÁCIE PO 60 MINÚT/ 120 €.
Naše študijné materiály obsahujú úplne novú všeobecnú angličtinu, v ktorej… sa naučíš prirodzenú a reálne používanú Angličtinu v bežnom, profesionálnom i akademickom prostredí. Jasné výsledky z každej lekcie poskytujú študentom pocit dosiahnutia pokroku po celý čas priebehu kurzu. 
Online hodiny angličtiny pre všetky typy študentov. Či už pre študentov, ktorí začínajú so štúdiom jazyka, alebo pre pokročilých študentov. Kurzy sú organizované v troch úrovniach LEVEL 1, LEVEL 2 a LEVEL 3. Ponúkajú výučbu gramatiky, hovorenia (konzultácia), a písania so širokou škálou tém (šport, politika, literatúra atď.) vo všetkých úrovniach od A1 po C2.Obsah kurzu

Interaktívna virtuálna učebňa

  • Študijný materiál pozostáva z nových slovíčok, z ich precvičenia si vo vetách. 
  • Následne sa študent venuje štúdiu novej gramatiky, ku ktorej sú hneď príklady a otázky na porozumenie danej témy. 
  • V poslednom kroku je študent vyzvaný, aby skombinoval nové slovíčka s novou gramatikou a použil ich v praxi. 
  • Nakoniec svoju prácu odošle lektorovi, ktorý ešte v ten deň opraví študentovu zložku a odošle ju späť. 
  • Prípadné nejasnosti či už vo výslovnosti alebo gramatike budú konzultované počas online konzultácie. 
  • Každý študent si v priebehu dvoch mesiacov takto osvojí 300 nových slovíčok a naštuduje 40 gramatických tém, ktoré sa tiež naučí používať v praxi.