Strategický manažment

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Strategický manažment od firmy Kopex:

Každá organizácia chce dosahovať zisky nielen dnes, ale aj zajtra. Vedenie organizácií je zahltené množstvom práce vyplývajúcej z každodennej operatívy. Neostáva mu čas na analýzu príležitostí, zohľadnenie pozitívnych alebo negatívnych okolností vplývajúcich na budúcnosť firmy.

Následne sa investuje množstvo ľudskej práce a financií do strategických projektov, ktoré kopírujú okolie, riešia lokálne operatívne problémy oddelení, alebo sú len výsledkom subjektívnej a predovšetkým formálne spracovanej SWOT analýzy. Dôsledkom je priemerná životnosť firiem okolo 12,5 roka (The Living Company: Habits for Survival in a Turbulent Business Environment by Arie de Geus ), čo je oveľa menej, ako priemerná aktívna dĺžka života človeka v zamestnaní.

Obsah kurzu

 1. Čo je stratégia a prečo je nutné ju mať, ak má firma určitú veľkosť a vek.
 2. Pochopenie organizácie a jej súvislostí s okolím (kontext organizácie).
 3. Strategická analýza
 • metódy strategických analýz (Current reality tree, SWOT, BCG, Matica životného cyklu portfólia…)
 • interná analýza firmy
 • externá analýza firmy

4. Určenie stratégie

 • typy stratégií
 • výber stratégie na základe riešenia kľúčových problémov (core problem)
 • výber stratégie na základe silných stránok
 • výber stratégie na základe nutných podmienok prežitia v neistých turbulentných ča­soch
 • výber stratégie na základe zodpovedania otázky: Aké je súčasné „podhubie“ pre podnikanie firmy?

5. Ako komunikovať stratégiu vlastníkom, respektíve predstavenstvu firmy a ako zamestnancom.

6. Implementácia stratégie – plánovanie a realizácia strategických projektov.

Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci

Certifikát Certifikát KOPEX Poznámka k cene

po dohode

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Haluška, PhD.
+421 905 642 306
mail@kopex.sk

Organizátor