Kurz: Intuitívny obchodník - Seminár pre podnikateľov a firmy

Popis kurzu

Autorský seminár pre ľudí, ktorí sa živia predajom akýchkoľvek produktov, o tom, ako využiť svoj „šiesty zmysel“ na získavanie obchodných informácií, o ktorých konkurencia netuší. 

Seminár je nielen o tom, ako získať konkurenčnú výhodu využívaním dodatočných kanálov na získavanie informácií, ale hlavne o tom, ako celé toto svoje profesionálne a kariérne úsilie zharmonizovať so svojím životným poslaním a spirituálnym rozvojom. (Bez tohto zharmonizovania je síce možné dosiahnuť úspech, ale nie je možné dosiahnuť šťastie.)

Na seminári využívame poznatky psychológie, parapsychológie, kvantovej fyziky a tiež dávnovekej múdrosti zaznamenanej vo Védach. Do seminára sme zaradili najosvedčenejšie techniky z našich seminárov a z našej praxe.

Seminár vedie Ing. Miroslav Maduda, ktorý vyštudoval obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity a obchodu sa prakticky venuje 30 rokov. 

Skúsenosti z predaja a obchodné úspechy či už v dobách plánovaného hospodárstva, alebo v dobách dnešného pseudokapitalizmu majú spoločný menovateľ – „vedieť, čo sa stane“. Predikovať vývoj sa dá pomocou prognostických metód, analýzy a logiky, alebo „nahliadnutím“ do budúcnosti, ktorej poznateľnosť je vedecky potvrdená a dokázaná. K tomu je potrebné vykonať základný krok, naladiť systém na prijímanie jemných mimozmyslových informácií. A o tom je seminár Intuitívny obchodník.
Obsah kurzu

Seminár trvá dva dni, s tým, že každý deň seminára je rozdelený do dvoch blokov s dostatočnou prestávkou na regeneráciu.

Prvý deň sa trénuje dopoludnia 3 hodiny a popoludní 2 hodiny, druhý deň tak isto. Spolu je to 10 hodín tréningu, plus skriptá na domáci tréning a pracovná pomôcka s metódou na vedecké meranie pokroku dosahovaného v mimozmyslovom prijímaní informácií. Uvedený čas je orientačný, tréning sa prispôsobí schopnostiam účastníkov semináru.

Účastník seminára po jeho absolvovaní získa:

  • Vedecké východiská prezentovaných metód
  • Praktický nácvik metód na prípravu organizmu na prijímanie mimozmyslových informácií
  • Praktický nácvik prijímania mimozmyslových informácií

Seminár sa uskutoční v sídle firmy záujemcu - objednávateľa alebo v Centre alternatívneho vzdelávania v Liptovskom Mikuláši, na ulici M.Pišúta 3996/2. Seminár sa organizuje pri minimálnom počte 12 účastníkov. Maximálny počet účastníkov je 16.Termín a miesto sa stanoví dohodou.

Cena seminára je 250 Euro pre jedného účastníka

Kontaktná osoba: Ing.Miroslav Maduda, miroslav.maduda@gmail.com,  0915 850 255