Kurz: Klasická a športová masáž, akreditovaný kurz

Popis kurzu

Naučiť záujemcov, aby si v tomto kurze osvojili všetky potrebné vedomosti z oblasti anatómie ľudského tela, fyziológie, teórie masáže, hygieny, psychológie a základov podnikania. Najväčší dôraz je samozrejme kladený na perfektné zvládnutie praktickej časti kurzu.Obsah kurzu

Kurzy pre úrady práce prebiehajú cca od 8:00– 14:30 denne, a pre samoplatcov v poobedňajších hodinách tri krát týždenne cca od 16:00.Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sú ochotní pracovať s ľuďmi, s cieľom pomáhať im. Robíme kurzy pre úrady práce, teda pre nezamestnaných, ktorí si takto riešia svoju momentálnu situáciu. Taktiež robíme kurzy aj pre samoplatcov, ktorí majú svoje zamestnanie, ale o náš kurz sa zaujímajú z dôvodu rozšírenia si svojej kvalifikácie, napr. kozmetičky, športovci, zrdavotné sestry… Záujemca o kurz musí mať 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie.Certifikát

kurz je akreditovaný MŠ-SR a platnosť je neobmedzenáKontaktná osoba

Mgr. Ján Škoda
+421 2/647 611 79
janskoda@pobox.sk


Organizátor