Správca počítača III. - Zabezpečenie počítača, Windows firewall

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačový kurz Ochrana počítača, Windows firewall je určený všetkým, ktorí sa venujú zabezpečovaniu Operačných systémov Windows 7 alebo 8 proti rôznym hrozbám z internetu alebo aj iných zdrojov. Kurz rozoberá rôzne typy ohrození ako sú vírusy spyware, ale aj priame útoky na počítač z internetu a mapuje možnosti ochrany proti týmto hrozbám.

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do bezpečnosti pracovnej stanice s operačným systémom Windows

 • Škodlivý softvér na počítači
  • Čo je to Malvér
  • Ciele škodlivého softvéru
  • Spôsoby ohrozenia štandardného užívateľa
 • Kategórie malvéru
  • Vírusy
  • Červy
  • Trójske kone
  • Spyware
  • Prehľad iných bezpečnostných hrozieb
  • Základné vlastnosti, spôsoby šírenia a ciele útoku daných kategórií

Ochranné prostriedky počítača

 • Ochrana pred malvérom
  • Definovanie rozdielu medzi pojmami Antivírus, Antispyware, Email protection a Antispam
  • Spôsoby ochrany Antivírového programu
  • Výber a inštalácia Antivírového a Antispyvare riešenia
 • Aktualizovanie počítača
  • Aktualizovanie operačného systému
  • Aktualizovanie SW od firmy Microsoft
  • Prehľad automaticky aktualizujúceho SW
  • Spôsoby aktualizovania SW od iných výrobcov

Ochrana sieťovej komunikácie

 • Úvod do sieťovej komunikácie
  • Spôsob fungovania sieťovej komunikácie
  • Vysvetlenie pojmu zdrojová, cieľová IP adresa, zdrojový a cieľový port
  • Spôsoby ohrozenia sieťovej komunikácie
 • TLS certifikáty
  • Definovanie pojmu šifrovanie
  • Vysvetlenie pojmu certifikát
  • Popis vytvorenia bezpečného spojenia protokolom HTTPS
 • VPN
  • Vysvetlenie pojmu VPN
  • Typy VPN spojení
  • Vytvorenie VPN spojenia z pracovnej stanice Windows na VPN server

Firewall

 • Úvod do programu Firewall
  • Vysvetlenie systému filtrovania sieťovej komunikácie
  • Predstavenie Programu Windows Firewall
  • Rozdiel medzi SW a HW Firewall-om
 • Nastavenie pravidiel Firewall-u
  • Rozdiel medzi systémom Blacklist a Whitelist
  • Rozdiel medzi prichádzajúcou a odchádzajúcou komunikáciou
  • Filtrovanie na základe programu
  • Filtrovanie na základe služby, resp. portu

Záver

 • Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape