Expert normovač

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Máte problém s produktivitou práce? Chcete eliminovať neefektívne činnosti pri vykonávaní práce? Máte vysokú spotrebu času pri niektorých operáciách? Máte neobjektívne stanovené výkonové normy? Chýba Vám pracovník zaoberajúci sa systematicky normovaním práce?

Hlavné ciele tohto programu:

 • Systematicky postupovať pri analýze práce
 • Stanoviť objektívnu normu spotreby práce
 • Posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
 • Systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti

Cieľová skupina

Priemysloví inžinieri, projektanti pracovísk, technológovia, normovači, majstri a predáci vo výrobe

Obsahová náplň

1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania

 • Základy analýzy a organizácie práce
 • Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,…)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny
 • Metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)
 • Normovanie práce na viacerých pracoviskách (viacstrojová obsluha,…) a práce v skupinách
 • Zadanie praktickej časti pre záverečné skúšky

2. Časové štúdie

 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok
 • Snímka pomerných časov
 • Multimomentkové pozorovanie
 • Plánované časy – normatívy
 • Na seminár je možné prihlásiť sa po absolvovaní prvého seminára Metodika tvorby pracovného systému a normovania alebo po praktickom zvládnutí tejto témy.

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Znižovanie spotreby času s využitím systému MTM
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

4. Ergonómia a projektovanie pracovísk

 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria

Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu

 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek – stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie

5. Systematický postup znižovania prácnosti

 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,…)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
 • Praktická aplikácia na pracovisku
 • Prezentácia praktickej časti záverečnej skúšky
 • Záverečný test a vyhodnotenie
 • Odovzdanie certifikátov

Termíny kurzov

10.10.2017 - 11.10.2017

Metodika tvorby pracovného systému a normovania

Prihlásiť sa
09.11.2017 - 10.11.2017

Časové štúdie*

Prihlásiť sa
04.12.2017 - 05.12.2017

Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

Prihlásiť sa
23.01.2018 - 24.01.2019

Ergonómia a projektovanie pracovísk

Prihlásiť sa
19.02.2018 - 20.02.2018

Systematický postup znižovania prácnosti

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)