Bratislava

Verejné obstarávanie: Obstarávate potraviny? – nastali zmeny, vyhodnocujeme KVALITU, nie CENU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár komplexne pomôže zodpovedným osobám za verejné obstarávanie potravín ako uprednostniť kvalitu a nie cenu potravín a pritom neporušiť zákon o verejnom obstarávaní.Účastníkovškolenia oboznámime s platnou legislatívou v roku 2016 pre obstarávanie potravín. Prakticky pripravíme opis predmetu zákazky pre mäso, mäsové výrobky, hydinu, hydinové výrobky, ovocie a zeleninu (vytvoríme podmienky účasti a kritéria hodnotenia pre potraviny).

Cieľová skupina

všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Špeciálne pre vedúce školských jedálni, kompetentné osoby z mestských a obecných úradov.

Obsahová náplň

  • Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (ďalej len „MSN“), vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2016
  • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
  • Potravinový kódex Slovenskej republiky
  • Bezpečnosť a kvalita potravín
  • Biopotraviny
  • Sezónnosť potravín a jej výhody
  • Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu potravín
  • Verejné obstarávanie potravín – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritéria hodnotenia – vzorová dokumentácia

Termíny kurzov

22.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk

Adresa
Jedlíkova 7, 040 11 Kultúrno-spoločenské centrum, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape