DETAIL KURZU

Verejné obstarávanie: Obstarávate potraviny? – nastali zmeny, vyhodnocujeme KVALITU, nie CENU

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Seminár komplexne pomôže zodpovedným osobám za verejné obstarávanie potravín ako uprednostniť kvalitu a nie cenu potravín a pritom neporušiť zákon o verejnom obstarávaní.Ú­častníkov školenia oboznámime s platnou legislatívou v roku 2017 a 2018 pre obstarávanie potravín.

Objasníme si finančné limity pre koho je určených 50 000 eur a pre koho 200 000 eur v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017.

Prakticky pripravíme opis predmetu zákazky pre mäso, mäsové výrobky, hydinu, hydinové výrobky, ovocie a zeleninu (vytvoríme podmienky účasti a kritéria hodnotenia pre potraviny).

Obsah kurzu

  • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
  • Potravinový kódex Slovenskej republiky
  • Bezpečnosť a kvalita potravín
  • Biopotraviny
  • Sezónnosť potravín a jej výhody
  • Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu potravín
  • Verejné obstarávanie potravín – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritéria hodnotenia – vzorová dokumentácia
  • Rámcová dohoda

Cieľová skupina

všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Špeciálne pre vedúce školských jedálni, domovov sociálnych služieb, kompetentné osoby z mestských a obecných úradov.

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor