Bratislava

Verejné obstarávanie: Obstarávate potraviny? – nastali zmeny, vyhodnocujeme KVALITU, nie CENU

Základné info
 • Termín kurzov: 18.01.2017
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 117 € (97,50 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed, ktorý môžete využiť v okolitých reštauráciách
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár komplexne pomôže zodpovedným osobám za verejné obstarávanie potravín ako uprednostniť kvalitu a nie cenu potravín a pritom neporušiť zákon o verejnom obstarávaní.Účastníkovškolenia oboznámime s platnou legislatívou v roku 2016 pre obstarávanie potravín. Prakticky pripravíme opis predmetu zákazky pre mäso, mäsové výrobky, hydinu, hydinové výrobky, ovocie a zeleninu (vytvoríme podmienky účasti a kritéria hodnotenia pre potraviny).

Cieľová skupina

všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Špeciálne pre vedúce školských jedálni, kompetentné osoby z mestských a obecných úradov.

Obsahová náplň

 • Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (ďalej len „MSN“), vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2016
 • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
 • Potravinový kódex Slovenskej republiky
 • Bezpečnosť a kvalita potravín
 • Biopotraviny
 • Sezónnosť potravín a jej výhody
 • Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu potravín
 • Verejné obstarávanie potravín – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritéria hodnotenia – vzorová dokumentácia

Termíny kurzov

18.01.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk

Adresa
Astrová 2/A, 821 01, Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape