Bratislava

Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Novely zákona o dani z príjmov platné pre rok 2017 a aj od 1.1.2018

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO

Obsahová náplň

Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2017 pravidlá pre opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávok voči fyzickej osoby v prípadoch osobného bankrotu, úľavy na dani, záväzné tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, podiel zaplatenej dane, … Vybrané oblasti z praxe Informácie v súvislosti s daňovým priznaním Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 implementácia európskych pravidiel proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, nové pojmy – subjekt, konečný príjemca príjmov, digitálna platforma, zmeny v definícii „stálej prevádzkarne“, nové oslobodenie výnosov z licenčných poplatkov a z predaja výrobkov vyrobených s využitím patentov a pod. a súvisiaca úprava v daňových výdavkoch, zdanenie pri odchode a osobitný základ dane, podnikové kombinácie, podpora kúpeľníctva cez zmeny v odpisovaní majetku, úpravy v súvislosti s príspevkami do ostatých kapitálových fondov (účet 413), odpočet nákladov na výskum a vývoj, daň vyberaná zrážkou, … Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Lektor:
Ing. Mária Dimitrovová (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Termíny kurzov

28.11.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)