Detail kurzu

Daň z príjmov PO, FO - novely zákona za rok 2018 a od 1.1.2019-Ing. Mária Dimitrovová-PO, Ing. Marcela Prajová-FO

Popis kurzu

Novely zákona o dani z príjmov platné pre rok 2018 a aj od 1.1.2019

Obsah kurzu

Novely zákona o o daniach z príjmov právnických osôb schválené pre rok 2018
Novely zákona o o daniach z príjmov fyzických osôb schválené pre rok 2018
Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
Diskusia

Ostatné témy školenia doplníme v závislosti na postupe schvaľovania novej legislatívy.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová)
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová)
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. – 14.00 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová)
14.00. – 15.00 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov FO ( Ing. Prajová)

Cieľová skupina
  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO
Poznámka k cene

3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Organizátor