Kurz: Cielené riadenie firmy (TOC)

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Cielené riadenie firmy od firmy Kopex:

Viete, čo konkrétne máte urobiť, aby vaša firma prosperovala lepšie? Je množstvo metód, ktoré sú núkané ako zaručený recept na úspech, akurát nie je zrejmé, ktorú a kedy si vybrať. Siaha sa teda po riešeniach typu „best practices“. Problém týchto metód a čiastkových riešení je, že sú síce systematické, ale nie systémové a už vonkoncom neberú do úvahy špecifiká tej-ktorej firmy. Práca manažéra, aj keď dobre mienená, potom často vyjde nazmar.

Skutočne systémových prístupov je málo a Teória obmedzení (Theory of Constraints – TOC), na ktorej je tento kurz založený, je jednou z nich. Systémové hľadanie slabých (obmedzujúcich) miest firmy a cielené riadenie firmy cez obmedzenia poskytuje manažérovi páku s krátkodobým i dlhodobým účinkom.Obsah kurzu

  • Prečo práve obmedzenia a prečo existujú – príklady.
  • Vzťah obmedzení a cieľov systému. Čo je systém.
  • 5 krokov TOC a zmysel ich poradia.
  • Metriky používané v TOC.
  • Fyzikálne obmedzenia (merateľné).

o hra s kockami

o riadenie operácií, metóda Drum – buffer – rope

o Supply chain manažment a meradlá pre vzájomné hodnotenie článkov v reťazci

o výkyvy v systémoch a ako ich tlmiť

  • Nefyzikálne obmedzenia (nemerateľné, ale popísateľné).

o popis existujúceho systému ako príčina-dôsledok (Strom súčasného stavu)

o identifikácia nefyzikálnych obmedzení

o popis a riešenie konfliktných požiadaviek (Diagram konfliktu)

o popis budúceho systému s elimináciou nežiadúcich vedľajších efektov (Strom budúceho stavu)

  • TOC ako manažérska filozofia v kontraste s prístupom “Rozdeľ a panuj”.Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníciCertifikát

Certifikát KOPEXKontaktná osoba

Ing. Juraj Haluška, PhD.
+421 905 642 306
mail@kopex.sk


Organizátor