Cielené riadenie firmy (TOC)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Cielené riadenie firmy od firmy Kopex:

Viete, čo konkrétne máte urobiť, aby vaša firma prosperovala lepšie? Je množstvo metód, ktoré sú núkané ako zaručený recept na úspech, akurát nie je zrejmé, ktorú a kedy si vybrať. Siaha sa teda po riešeniach typu „best practices“. Problém týchto metód a čiastkových riešení je, že sú síce systematické, ale nie systémové a už vonkoncom neberú do úvahy špecifiká tej-ktorej firmy. Práca manažéra, aj keď dobre mienená, potom často vyjde nazmar.

Skutočne systémových prístupov je málo a Teória obmedzení (Theory of Constraints – TOC), na ktorej je tento kurz založený, je jednou z nich. Systémové hľadanie slabých (obmedzujúcich) miest firmy a cielené riadenie firmy cez obmedzenia poskytuje manažérovi páku s krátkodobým i dlhodobým účinkom.

Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci

Obsahová náplň

  • Prečo práve obmedzenia a prečo existujú – príklady.
  • Vzťah obmedzení a cieľov systému. Čo je systém.
  • 5 krokov TOC a zmysel ich poradia.
  • Metriky používané v TOC.
  • Fyzikálne obmedzenia (merateľné).

o hra s kockami

o riadenie operácií, metóda Drum – buffer – rope

o Supply chain manažment a meradlá pre vzájomné hodnotenie článkov v reťazci

o výkyvy v systémoch a ako ich tlmiť

  • Nefyzikálne obmedzenia (nemerateľné, ale popísateľné).

o popis existujúceho systému ako príčina-dôsledok (Strom súčasného stavu)

o identifikácia nefyzikálnych obmedzení

o popis a riešenie konfliktných požiadaviek (Diagram konfliktu)

o popis budúceho systému s elimináciou nežiadúcich vedľajších efektov (Strom budúceho stavu)

  • TOC ako manažérska filozofia v kontraste s prístupom “Rozdeľ a panuj”.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát KOPEX

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Juraj Haluška, PhD.
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


Adresa
podľa požiadaviek záujemcov, v SR,

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)