Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. s účinnosťou od 1. 2. 2017

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zákon o upomínacom konaní (č. 307/2016 Z.z.) si podľa Ministerstva spravodlivosti SR, ako autora a predkladateľa zákona, kladie za cieľ urýchliť konanie vo veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov. Zákon o upomínacom konaní vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v osobitných ustanoveniach Civilného sporového poriadku.“ Ďalšou novinkou, ktorú zákon zavádza do praxe je koncentrácia elektronickej agendy platobných rozkazov na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017.

Obsahová náplň

 • Upomínacie konanie ako civilný proces
 • Postup súdu v upomínacom konaní
 • Specifické predpoklady návrhov na vydanie platobného rozkazu
 • Náležitosti návrhu
 • Odstraňovanie vád návrhu
 • Odmietnutie návrhu
 • Vydanie platobného rozkazu
 • Doručovanie platobného rozkazu
 • Nedoručovanie platobného rozkazu
 • Odpor a sťažnosť proti náhrade trov konania
 • Odmietnutie odporu
 • Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach
 • Postup súdu po povolaní odporu
 • Formuláre v konaní a význam jednotlivých položiek v nich
 • Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83401 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)