Základná odborná príprava technikov PO

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom KR HaZZ.

Cieľová skupina

Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“.

Obsahová náplň

Aktuálne právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

10.04.2017 - 13.04.2017
24.04.2017 - 28.04.2017
09.05.2017 - 12.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Jozef Komár
tel: +421 51/749 50 83
mobil: +421 915 748 747
e-mail: btspo@btspo.sk

Adresa
Rumanova 22, 08001 Prešov

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/749 50 83
mobil: +421 907 928 277, +421 915 748 747
email: btspo@btspo.sk
web: www.btspo.sk

Adresa
BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov Zobraziť na mape