Analýza účtovných výkazov

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie zručností pri analýze účtovných výkazov. Účtovné výkazy poskytujú komplexnú informáciu o finančnej stabilite spoločnosti, ekonomickej pozícii a predpokladoch budúceho vývoja spoločnosti. Rovnako nám dopomáhajú pri vyhodnocovaní potenciálnych rizík.

Kurz je určený pre manažérov, zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vyprácovávaní finančného plánu spoločnosti, majiteľov firiem a širokej verejnosti.

Cieľová skupina

Správny manažér by mal vedieť čítať a porozumieť účtovným výkazom a správne vyhodnotiť stav danej spoločnosti, aby zabránil možným finančným poruchám

Obsahová náplň

OBSAH:

  1. Charakteristika účtovných výkazov (aktuálna účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) – obsah a štruktúra údajov, súvislosti v rámci účtovných výkazov
  2. Analýza okamžitého stavu (analýza súčasnej situácie – a dato)
  3. Analýza minulého stavu (analýza minulej situácie – ex post)
  4. Analýza budúceho stavu (projekcia vývoja – ex ante)
  5. Analýza absolútnych ukazovateľov (horizontálna, vertikálna a kombinovaná analýza účtovných výkazov)
  6. Analýza pomerových ukazovateľov (ekonomické parametre vyplývajúce z účtovných výkazov, čítanie a výpovedná hodnota účtovných výkazov, ukazovatele rentability, aktivity, likvidity, zadĺženosti)
  7. Analýza súhrnných indexov hodnotenia (bankrotové a bonitné modely)
  8. Prípadové štúdie (tabuľky a grafy)

S lektorom z odbornej praxe preberiete konkrétne metódy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape