Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pochopiť význam štatistickej regulácie procesov Pochopiť spôsob hodnotenia spôsobilosti procesu Precvičiť postup vyhodnocovania spôsobilosti procesu na tréningovej hre statapult Vedieť konštruovať a používať regulačné diagramy Určiť presnosť a vhodnosť použitia systému merania pre sledovaný parameter Precvičiť metodiku vyhodnocovania spôsobilosti merania na tréningovej hre MSA Oboznámiť sa s možnosťou vykonať MSA analýzu v prostredí MS excel a Minitab

Cieľová skupina

Pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality, manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov (výroba, nákup, logistika, IT, údržba), priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, technici a špecialisti podnikových procesov.

Obsahová náplň

8:30 – 16:00

  • Podstata a význam SPC
  • Základné štatistiky pre hodnotenie spôsobilosti procesov
  • Postup hodnotenia spôsobilosti procesov
  • Význam regulačných diagramov v SPC a ich konštrukcia
  • Podstata a význam MSA
  • Postup vykonania MSA v praxi
  • Precvičenie získaných znalostí na tréningových hrách statapult a MSA

Termíny kurzov

28.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/95 , 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)