Kurz: Implementácia štíhlej výroby v podniku

Popis kurzu

Value stream design – Rekapitulácia naučených princípov Organizácia Lean v podniku Postup implementácie Lean v podniku



Cieľová skupina

Pracovníci riadiacich a obslužných útvarov, pracovníci na rôznych pozíciách vo výrobných útvaroch



Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 910 944 226
info@ipaslovakia.sk


Organizátor