Kurz: Projektové řízení III - Rozvoj osobnosti projektového manažera

Popis kurzu

Absolventi kurzu budou schopni lépe poznat silné a slabé stránky své osobnosti, naučit se s nimi pracovat, vytvářet a rozvíjet dobré vztahy uvnitř svého týmu i s ostatními účastníky projektu, osvojit si a rozvinout vybrané metody a nástroje řízení lidí v podmínkách projektu, efektivně zvládat a řídit základní typy konfliktů v projektu, efektivně využívat metody vedoucí ke spolehlivé dohodě zainteresovaných stran na projektu.Obsah kurzu

Osobnost manažera a mezilidské vztahy. Jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi a v týmu. Řízení konfliktů v projektu. Vyjednávání jako základní dovednost při řízení projektu. Plán osobnostního rozvoje.Cieľová skupina

Pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu, specializovaným členům projektových týmů se zkušeností v účasti na projektech, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.Kontaktná osoba

Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
+420 226 006 300
gradua@gradua.cz


Organizátor