Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti pro implementaci požadavků normy, zákazníka a zákonů do systému managementu kvality a pro jeho udržování.

Cieľová skupina

Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, představitelům managementu pro kvalitu, manažerům kvality a auditorům kvality.

Obsahová náplň

Systémy managementu kvality podle požadavků ISO 9001:2015. Termíny a definice, zásady managementu kvality. Procesní přístup, zvažování rizik. Kontext organizace, vedení (leadership). Plánování, podpora, provoz. Hodnocení výkonnosti, zlepšování. Interní audity systému managementu kvality ve smyslu návodu normy ISO 19011. Řízení programu auditů; Provádění auditů; Kompetence a hodnocení auditorů. Zákon č. 22/1997 Sb., technické požadavky na výrobky. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. Management rizik dle ISO 31000. Analýza rizik. Analýza dopadů, rámec pro řízení rizik. Plán zvládnutí rizik. Kritéria rizik, posuzování rizik. Ekonomický management kvality ve smyslu doporučení normy ISO 10014 pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. Vyhodnocování nákladů na kvalitu. Hodnocení spokojenosti zákazníka. TQM – management totální kvality. EMS, EMAS – systémy environmentálního managementu. HSMS – systém managementu BOZP. ISMS – systém managementu bezpečnosti informací. IMS – systém integrovaného managementu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

mobil:
+420 725 531 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)