Přípravný kurz k certifikaci manažera kvality a auditora kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu po jeho absolvování bude schopen uplatňovat požadavky normy ISO 9001 a doporučení normy ISO 19011, efektivně aplikovat požadavky systému managementu kvality v rámci jednotlivých procesů, vytvářet dokumentované informace, zajišťovat, že procesy systému managementu kvality jsou vytvářeny, uplatňovány, udržovány a zlepšovány, orientovat se v managementu rizik, uplatňovat požadavky zákonů na technické požadavky na výrobky, bezpečnost výrobků a odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku, uplatňovat nástroje a metody zlepšování kvality, plánovat programy auditů systému managementu kvality a jeho procesů, plánovat a provádět audity a vést o nich záznamy, informovat vrcholové vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o potřebě jeho zlepšování, posuzovat efektivnost opatření k dosahování cílů kvality.

Cieľová skupina

Především pracovníkům, kteří chtějí získat certifikát způsobilosti na funkci manažer kvality nebo auditor kvality. Dále všem pracovníkům působícím v systému managementu kvality, kteří tento systém vytvářejí či aktualizují nebo kteří procesy systému managementu kvality auditují.

Obsahová náplň

Zásady managementu kvality. Systémy managementu kvality (QMS) dle požadavků normy ISO 9001. Management rizik. Audity QMS a jeho procesů ve smyslu návodu normy ISO 19011. Ekonomický management kvality ve smyslu doporučení normy ISO 10014 pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. Vyhodnocování nákladů na kvalitu. Hodnocení spokojenosti zákazníka. Technické požadavky na výrobky, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, obecná bezpečnost výrobků a požadavky na jednotné a správné měření a měřidla. Měření cílů. Základní a další nástroje a metody zlepšování kvality. Statistická regulace procesu – SPC. QFD – rozpracování požadavků na kvalitu. DOE – strategie plánování experimentů. Six Sigma – základy moderních přístupů k managementu. Balanced Scorecard – moderní přístup k managementu. Analýza možností vzniku vad a jejich následků – FMEA. Analýza stromu poruchových stavů – FTA. APQP – zásady plánování kvality produktu. PPAP – proces schvalování dílů do sériové výroby. Japonské přístupy ke kvalitě. Pro manažery kvality: Rozhodnutí o vybudování nebo aktualizaci QMS – rozsah systému. Analýza systému managementu. Harmonogram výstavby nebo aktualizace QMS. Procvičování vytváření nebo aktualizace QMS podle požadavků normy ISO 9001:2015. Zpracování miniprojektů. Prezentace miniprojektů. Pro auditory kvality: Audit ve smyslu doporučení normy ISO 19011. Audit jednotlivých požadavků normy ISO 9001:2015. Audit vybraných procesů. Procvičování.

Termíny kurzov

11.09.2017 - 10.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 15 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 006 *** zobraziť

mobil:
+420 725 531 *** zobraziť

email:
gradua@... zobraziť

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)