Kurz: Logistika skladování

Popis kurzu

Seznámení s problematikou skladů a skladování v kontextu podnikových procesů a logistických řetězců. Osvojení teoretických principů v oblasti skladové logistiky a praktických postupů umožňujících vybudovat a provozovat moderní, efektivní a výkonný skladový provoz. Získání informací o současných moderních a ekonomicky efektivních trendech ve způsobech skladování zboží s využitím nasazení systémů mechanizace a automatizace do logistiky skladování i manipulace se zbožím. Využití získaného „know-how“ k optimalizaci skladového hospodářství vlastní společnosti.Obsah kurzu

Sklad v dodavatelském řetězci. Prostorové a technologické řešení skladu. Logistické jednotky. Bezpečnost a ochrana zdraví. Organizace a řízení. Postup realizace. Případové studie logistických řešení.Cieľová skupina

Pro management firem, logistiky a vedoucí pracovníky skladů.Kontaktná osoba

Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
+420 226 006 300
gradua@gradua.cz


Organizátor