Kurz: Doprava a logistika

Popis kurzu

Porozumět principům distribuční logistiky. Umět optimálně navrhnout vhodný způsob balení a druh přepravy. Naučit se identifikovat možná rizika při přepravě nákladů. Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem zvýšit produktivitu práce na expedici. Pochopit problematiku pracovního režimu řidičů.Obsah kurzu

Funkce obalu. Manipulační a přepravní jednotky. Přepravní prostředky. Manipulační značky. Značení přepravních jednotek. Logistika obalů. Zpětná logistika. Obaly z pohledu SCM. Podmínky bezpečné práce při nakládce a vykládce. Problematika nakládacích a vykládacích prací. Nakládání, skládání a uložení nákladu. Upevnění a zajištění nákladu. Druhy přeprav. Zvláštní druhy přepravy. INCOTERMS 2010. Pracovní režim řidičů – Dohoda AETR, nařízení ES 561/2006.Cieľová skupina

Kurz je určen pro střední a nižší management, pracovníky skladů, pracovníky expedice.Kontaktná osoba

Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
+420 226 006 300
gradua@gradua.cz


Organizátor